Historien bak scrapbooking

old-scrapbookingScrapbooking er en populær hobby over hele verden, spesielt blant kvinner. Scrapbooks er fotoalbum med diverse minner i form av bilder, men også biter av billetter til arrangementer man har vært på, tegninger, avisutklipp og gjerne skrevne historier. På 1400-tallet var det vanlig å samle informasjon i form av såkalte commonplace books, som inneholdt hva enn skaperen av boka var interessert i. Den fungerte også som en minnebok, hvor venner og familie skrev inn navn og andre ting de kunne tenke seg å bidra med. Filosofen John Locke skrev endog en bruksanvisning for hvordan man best kunne utforme en slik “stuebok” . I 1769 utkom en bok om England av William Granger. Han hadde inkludert illustrasjoner til tekstene, og la senere til blanke sider hvor leseren kunne legge inn sine egne tekster og bilder.

I 1826 så begrepet “scrapbooking” dagens lys. Selve ordet “scrap” kom fra ansatte ved engelske trykkerier, som samlet små biter av farget papir (scraps) og limte dem inn i bøker. Scraps betyr også “rester”, noe som passer godt med at mange inkluderer biter av kino- og konsertbilletter og andre suvenirer fra minneverdige steder og begivenheter.

Man kan forøvrig takke mormonerne for at scrapbooking er så utbredt i dag: Den første scrapbook-butikken ble åpnet i Utah i 1981, og delstaten er fremdeles “scrapbookingens Mekka”.